1995.a. lõpetatud Tartu Ülikooli Kehakultuuriteaduskond suusaeriala - treener. Eriala õppejõud Mati Alaver